Защита на ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В случай, че разглеждайки официалният ни уеб сайт сте попаднали на неясна информация или просто искате да се свържете с нас, моля използвайте формата за обратна връзка в текущата страница. Съгласно ЗЗЛД (Закон за Защита на Личните Данни), фирма „Сириус Ел ТрансЕООД гарантира, че предоставените ни лични данни няма да се използват или разпространяват по друг начин, освен само и единствено за връзка с вас.

+359 887 706 533

+359 878 798 001

office@siriustrans.com
гр. Кърджали 6600, ул. „Стадионска“ № 2

Какво е GPS проследяване?

  Съкращението GPS произлиза от английски (Global Positioning System), което се превежда Система за глобално позициониране. Системата се състои от минимум 24 спътника, разположени на височина 20 000 километра. GPS позиционирането помога за определяне на положението, скоростта и времето с точност до 1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо, и околоземна орбита. С помощта на тази система всеки наш клиент може да проследи своята пратка в реално време. Код за проследяване на пратки имат право да получават само активни клиенти на фирма „Сириус Ел ТрансЕООД.